Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

K zamyšlení

Kdybychom redukovali celé lidstvo na jednu vesnici se 100 obyvateli, ale zachovali proporce všech současných národů, měla by tato vesnice následující složení:

57 Asiatů

21 Evropanů

14 Američanů (Severo- a Jiho-)

8 Afričanů

52 by bylo žen

48 by bylo mužů

70 ne-bílých

30 bílých

70 ne-/anti- Křesťanů

30 Křesťanů

89 heterosexuálů

11 homosexuálů

6 osob by vlastnilo 59% celosvětového bohatství a všech 6 by pocházelo z USA

80 by trpělo nedostatečnými podmínkami pro bydlení

70 by bylo analfabetů

50 by bylo podvyživených

1 by umíral

2 by se rodili

1 by měl počítač

1 (jen jeden) by měl akademické vzdělání

Díváme-li se na svět tímto způsobem, je každému jasné, jak potřebné jsou: sounáležitost, porozumění, akceptance, vzdělání, ...

 

Jestliže jsi dnes ráno vstal a cítíš se více zdravý než nemocný, dostalo se ti více požehnání než milionu těch, kteří nepřežijí tento týden.

Jestliže jsi dosud nezažil hrůzu války, osamělost ve vězení, agó;nii mučení nebo svíravou bolest hladu, jsi na tom lépe než 500 milionů lidí ve světě.

Jestliže se můžeš zúčastnit shromáždění věřících beze strachu z pronásledování, mučení a smrti, dostává se ti více požehnání než třem miliardám lidí ve světě.

Jestliže máš v ledničce jídlo, jsi-li oblečen, máš-li střechu nad hlavou a místo na spaní, jsi bohatší než 75% lidí na světě.

Jestliže máš peníze v bance nebo jen v peněžence a můžeš dát pár drobných někde na misku, patříš mezi 8% nejbohatších lidí na světě.

Jestliže držíš hlavu zpříma, máš úsměv na tváři a pociťuješ vděčnost, je to požehnání. Hodně lidí by to tak mohlo prožívat, ale neumějí to. Jestliže můžeš někoho vzít za ruku, obejmout ho, nebo se alespoň dotknout jeho ramene, dostává se ti požehnání, protože tak nabízíš uzdravující dotek.

Anketní otázka

Oceňujete a chválíte druhé?

ne
Zobrazit výsledky