Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Příjemná obsluha

Chtěl bych se omluvit obsluze v pizzerii v Dušní, že jsem na ně dnes byl protivnej. Neměl jsem dobrý den. Tak alespoň touto formou.

Anketní otázka

Oceňujete a chválíte druhé?

ne
Zobrazit výsledky