Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

O webu

Agrese, kritika, negace, frustrace. Čtyři slova, která do značné míry popisují současnou atmosféru ve společnosti. Vidíme to ve zprávách, slyšíme v rádiích, čteme to v novinách či na internetu. Politika, podnikání, mezilidské vztahy, právo, bezpečnost a tak dále. Každý den, 24 hodin, stále dokola. Je to skutečný odraz společnosti nebo jen „moderní“ způsob přenosu informací? V zásadě je to jedno. Málo se oceňujeme, málo si děkujeme. Tak těžko nám jdou přes rty milá slova, která potěší, tak těžko si navzájem sdělujeme pozitivní informace, tak málo laskavých slov slýcháme a ještě méně je naopak říkáme jiným. Negací strávíme mnohem více času než oceňováním nebo souhlasem. To se ale může, byť pomalu a postupně, změnit.

Tento web má sloužit právě tomuto účelu. Zde najdete prostor někomu jmenovitě či anonymně poděkovat, ocenit či sdělit, že ho prostě máte rádi. Už jen to, že strávíte minutu psaním takové zprávy, ať už si ji adresát přečte či se o ní vůbec nedozví, je užitečnou aktivitou. A hned bude mezi lidmi více pozitivní energie, laskavosti a vlídnosti. K tomu vám chci popřát sílu, čas a vůli. Dopředu zároveň děkuji za šíření dobré a pohodové nálady z tohoto webu.

Patrik Nacher

Anketní otázka

Oceňujete a chválíte druhé?

ne
Zobrazit výsledky